Povraćaj sredstava

Poštovani kupci, obavještavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti
potrošača RS („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 112/06)
kupovina preko naše internet prodavnice smatra prodajom na daljinu.
Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem
(fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi
obavljanja profesionalne djelatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana
kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora, da navede
razloge zbog kojih odustaje.
Obrazac/izjavu o odustanku možete preuzeti  ovdje .
U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za
drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je
proizvod neoštećen i ispravan.
Po prijemu izjave o odustanku, poslaćemo kurirsku službu, koja će u roku od od 24 h do 72
h od poslate izjave o odustanku, preuzeti na Vašoj kućnoj adresi proizvod koja se vraća.
Radno vrijeme kurirske službe je svakog radnog dana od 8 h do 16 h. Ako istek roka za
preuzimanje robe pada u nedelju ili u neradne dane na teritoriji BiH za vrijeme državnih ili
vjerskih praznika, rok za preuzimanje robe ističe prvog narednog radnog dana.
Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod neoštećen, a u slučaju oštećenja
proizvoda, kupac će biti obavješten o tome putem email-a označenog u porudžbenici, u roku
od 3 radna dana od predaje proizvoda kurirskoj službi. Kupac odgovara za oštećenje
proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo
odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom
na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili
njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupilo oštećenje
proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje novca i proizvod će mu biti vraćen na njegov
trošak.
TREND M&V d.o.o. BANJALUKA je dužna da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je
potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 3 radna dana od isteka roka za
utvrđivanje da li je vraćen ispravan i neoštećen proizvod, odnosno od isteka roka za
obaveštavanje kupca da je proizvod neispravan ili oštećen.
Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije
neispravan ili pogrešan proizvod.
Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas pozivanjem brojeva telefona 051/433200 ili 051/465441  ili slanjem email-a
na [email protected] u kome ćete navesti sledeće podatke: broj Vašeg
računa/otpremnice, Vaš JMBG il broj LK.
Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na KM tekući račun i
nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.
Zamjena proizvoda
Proizvod se u zakonskom roku može zamjeniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i
korišćen, a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge
zamjene. Zamjena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. 
Takođe, ukoliko ste nakon prijema proizvoda ustanovili da želite da zamjenite isti za drugi
proizvod iste ili veće cjenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate putem email-a na
adresu   [email protected] napišete broj Vašeg računa/otpremnice i naziv proizvoda
za koji želite da zamenite prvobitno poručeni proizvod.
Troškovi isporuke
Troškove zamjene proizvoda snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan
ili pogrešan artikal.