Reklamacija

Kupac ima pravo reklamacije u slučaju:

 1. isporuke robe koja nije naručena;
 2. isporuke robe u količinama koje nisu naručene;
 3. isporuke robe koja ima materijalne nedostatke.
  Kupac je dužan da žalbu uputi elektronskim putem na e-mail [email protected] ili
  telefonskim putem na brojeve 051/433200 ili 051/465441 u roku od 3 (tri) radna dana od
  zaključene narudžbine, tj. od datuma dostave, kao i da za predmetnu robu dostavi
  odgovarajući račun. TREND M&V d.o.o. je dužna da o žalbi Kupca odluči u roku od 5 (pet)
  radnih dana od dana prijema žalbe, i da o ishodu postupka po žalbi odmah obavjesti Kupca,
  pismenim ili usmenim putem.
  U slučaju da žalba Kupca bude uvažena TREND M&V d.o.o. ima obavezu da otkloni
  nedostatak na predmetnoj robi. U slučaju da nedostatak na predmetnoj robi nije moguće
  otkloniti, Kupac ima pravo da zahtJeva isporuku iste robe bez nedostataka ili povraćaj
  plaćenog novčanog iznosa. Kupac je dužan da pošalje nazad predmetnu robu u roku od 5
  radnih dana od dana prijema obaveštenja da je žalba Kupca uvažena.
  Otkazivanje pošiljke
  Kupac može da otkaže bilo koju pošiljku bez naplate dodatnih troškova ukoliko ta pošiljka
  nije ušla u proces pakovanja i pripreme za isporuku.
  Za detaljnije informacije pozovite nas na brojeve telefona  051/433200 ili 051/465441 svakim
  radnim danom od 8 do 16 časova ili pošaljete e-mail na adresu  [email protected]