USLOVI KORIŠTENJA

Na osnovu PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA DALJINSKE TRGOVINE-PRODAJE NA DALJINU (“Sl. glasnik RS” br. 14/2021) svoje potrošače, koji robu kupuju putem internet sajta www.trendribolov.com, obavještava:

 1. da se osnovna obilježja proizvoda mogu pronaći na sajtu www.trendribolov.com;
 2. da je TREND M&V D.O.O. BANJA LUKA registrovana sa sedištem u Banjaluci, xxxxxxxxadresaxxxxxxxx, sa Jedinstvenim matičnim brojem: 4400891100003, broj telefona: 051/465-441, 065/567-199, broj faksa: 051/465-441, e-mail adresa: trendribolov@gmail.com;
 3. da se prema Zakonu o zaštiti potrošača kupovina preko našeg sajta www.trendribolov.com smatra prodajom na daljinu;
 4. da roba koja se prodaje putem internet sajta www.trendribolov.com posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji;
 5. da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal;
 6. da su sve cijene izražene sa uračunatim PDV-om;
 7. da je usluga isporuke robe besplatna za porudžbine koje su veće od 100 KM;
 8. da kupljene proizvode isporučujemo putem kurirske službe intereuropa, BH pošte na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE ;
 9. da potrošač proizvode koje kupuje putem sajta www.trendribolov.com može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;
 10. da je potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI poslao ponudu prodavcu i da je u trenutku prijema potvrde porudžbine preuzeo obavezu plaćanja naručene robe;
 11. da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
 12. da je sajt www.trendribolov.com dužan da isporuči proizvode saobrazne ugovoru. Ako isporučeni proizvodi nisu saobrazni ugovoru, potrošač koji je obavjestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahtjeva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi www.trendribolov.com;
 13. da u slučaju prijema proizvoda potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetni proizvod, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani POVRAT SREDSTAVA;
 14. da za proizvode koji su poručeni putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani REKLAMACIJE.